Daghang Salamat


Daghang salamat sa mga nakilala namin sa Bohol at sa lahat ng pumunta sa Bohol Wisdom Gym para suportahan kami. Our Bohol trip was mad fun and PROJECT 1081 was a blast! #HIPHOP22

0 comments to “Daghang Salamat”

 

Derangedpoet Copyright © 2011 -- Powered by Blogger